அரூ அறிவியல் சிறுகதைகள் 2019

280.00

சென்ற இருபதாண்டுகளில் இலக்கியம் சார்ந்து எனக்குப் பெருமிதமும் பரவசமும் உருவான தருணம் இது. தமிழ்ப் புனைக்கதை உலகில் முற்றிலும் புதிய ஒரு தாவல் நிகழ்ந்துள்ளது என்னும் பரவசம். -ஜெயமோகன்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அரூ அறிவியல் சிறுகதைகள் 2019”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart