இரண்டாம் மதகு

210.00

வளவ.துரையன்

ரண்டாவது மதகு நூலின் தொடக்கத்திலும் இறுதியிலும் ஒரு குதிரை வண்டி பயணம் சித்தரிக்கப்படுகிறது. வெள்ளைச் சேலை கட்டிய மீனாட்சி தான் இரு பயணங்களிலும் இடம்பெறுபவள். முதல் பயணம் தன் பெண்ணுக்காக தன் சகோதரனிடம் வரன் கேட்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பயணம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இரண்டாம் மதகு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart