கவி வந்த்யகட்டி காயியின் வாழ்வும் சாவும் (kavi vantyakaTTi kaayiyin vaazvum caavum)

190.00

மகாசுவேதா தேவி (Mahasweta Devi), தமிழில் சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி (Su. Krishnamoorthy)

மகாசுவேதா தேவி (Mahasweta Devi), தமிழில் சு. கிருஷ்ணமூர்த்தி (Su. Krishnamoorthy)

Weight 190 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கவி வந்த்யகட்டி காயியின் வாழ்வும் சாவும் (kavi vantyakaTTi kaayiyin vaazvum caavum)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *