திருமார்புவல்லி

60.00

ஸ்ரீஷங்கர்

Out of stock

உடலின் ஐம்புலன்களுக்கும் இன்பம் எனும் வேட்கையின்படி இசை, காமம், வெளி, அகம், வாசனை என, ஒரு பொம்மி எனும் உருவிலியை, இச்சியை, நீலியை, அணங்கைப் பின்தொடரும் காதல் பாடல்களை இத்தொகுப்பில் கொண்டு கூட்டி யின்/யான் எனும் சீன விகிதப் பௌதிகத்தை ஆண்துபெண் மொழியாக்க முயல்கிறார் ஸ்ரீஷங்கர். -யவனிகா ஸ்ரீராம்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருமார்புவல்லி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart