நெடும்பயணம்

80.00

கி. பார்த்திபராஜா

Out of stock

நெடும்பயணம் நான்கு நாடகங்களின் தொகுப்பு நூல். பார்வையாளனோடு நேரடியாக உறவாடும் கலை வடிவங்களில் முதன்மையானது நாடகம். அவ்வடிவத்தினூடாகத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் இயங்குநிலைகளை ந்நாடகங்கள் படம் பிடிக்கின்றன. வரலாற்றின் நெடிய முற்பகுதியிலிருந்து இந்நாடகப்பனுவல்கள். தமிழின் நீண்ட நெடிய நாடக மரபில் இப்பனுவல்களும் புதிதாய்ப் பூத்தமல்களென இணைகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நெடும்பயணம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart