வெண்ணிற இரவுகள்

100.00

ஃபியோதர தஸ்தயோவ்ஸ்கி
தமிழில்: கிருஷ்ணையா

உலகிலிருந்து தன்னைத் தனிமைப்படுத்திக்கொண்ட கனவுலகவாசி ஒருநாள் இரவு பாதையொன்றில் ஒரு பெண்ணைச் சந்திக்கிறான். பெண்களிடம் பேசுவதற்கு கூச்சம்கொண்ட அவன், அவள்மீது காதல்கொள்கிறான். அவளோ வேறொருவனைக் காதலிக்கிறாள். இந்த மூவருக்குள் நிகழும் அலைவுறும் காதலையும் அவர்கள் கடக்கும் நான்கு இரவுகளையும் அருமையாக இந்நாவலில் சொல்லிச் செல்கிறார் தஸ்தயேவ்ஸ்கி.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வெண்ணிற இரவுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart