எங்க உப்பப்பாவுக்கொரு ஆனையிருந்த்து (Enka Uppapavukoru Aanai Irunthadu)

Author:
Publisher:
Translator:

100.00

பள்ளிப் பருவத்திலேயே இருவரும் உயிருக்குயிராகப் பழகுகின்றனர். ஆனால் பார்வதி ஒரு கிழவருக்கு வாழ்க்கைப்படுகிறாள். தேவதாஸின் வாழ்க்கை இருளடைகிறது. காதலையும் காதலியையும் மறப்பதற்காகக் குடிக்கிறான். பார்வதியின் வாழ்க்கையும் நரகம்தான். காதலர் முடிவு இலக்கியமாகிறது.

Free shipping for orders above Rs.500 within India.